Skip to main content Skip to search

Zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným

       Zabezpečujeme realizáciu rôznych zmien v obchodných spoločnostiach. Zápis zmeny vo firme do obchodného registra si vyžaduje čas a odbornú spôsobilosť. Využite naše služby a vyhnite sa administratíve.

 Už od 79,00€

V cene je zahrnuté:

 • Oboznámenie klienta s celým postupom pri vykonávaní zmien
 • Vypracovanie kompletnej dokumentácie vyžadovanú úradmi
 • Zaplatenie súdneho poplatku
 • Vykonanie zápisu do Obchodného registra SR
 • Ohlásenie zmien na príslušnom Živnostenskom úrade
 • Zaslanie potvrdenia o vykonaných zmenách do Obchodného registra SR

Potrebujete vo vašej s.r.o. vykonať zmenu a nechcete strácať čas študovaním platnej legislatívy a čakaním na úrade? Kontaktujte nás a na základe Vašich požiadaviek vypracujeme všetky dokumenty pre vykonanie zmien.

Zmeny, ktoré poskytujeme:

 • Zmena obchodného mena spoločnosti
 • Zmena sídla spoločnosti
 • Zmena konateľa
 • Zmena spôsobu konania konateľa
 • Zmena osobných údajov spoločníka alebo konateľa
 • Doplnenie alebo vymazanie predmetu činnosti podnikania
 • Prevod obchodného podielu spoločníka, zmena spoločníka
 • Navýšenie základného imania spoločnosti

Po vypracovaní dokumentov a ich podpise zabezpečíme vykonanie zmien v s.r.o., ich zápis do obchodného registra, živnostenského registra a na daňovom úrade. Vybavíme všetky potrebné kroky za Vás v súčinnosti s úradmi a pomôžeme Vám predísť možným komplikáciám.


Objednávka na zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným

Objednávka na zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným

Rýchlo a ľahko si u nás môžete vyplniť dole uvedený formulár a tak zaslať požiadavku na vyhotovenie objednávky.