Skip to main content Skip to search

Založenie živnosti – získanie živnostenského oprávnenia

      Ponúkame Vám rýchle a spoľahlivé získanie živnostenského oprávnenia, ktoré poskytujeme na celom Slovensku.

 Cena 30,00€

V cene je zahrnuté:

 • Odborná konzultácia výberu predmetu podnikania
 • Neobmedzený počet voľných živnosti
 • Vypracovanie ohlasovacieho formulára pre živnostenský úrad
 • Prevzatie osvedčenia o živnostenskom oprávnení zo živnostenského úradu
 • Registrácia na daňovom úrade pre daň z príjmu
 • Prihlásenie do zdravotnej poisťovne

Živnosť predstavuje skrátený výraz, ktorým sa označuje podnikanie na základe živnostenského oprávnenia. Podnikanie na základe živnostenského oprávnenia patrí medzi najčastejšie využívané formy výkonu podnikateľskej činnosti na Slovensku. Založenie živnosti poskytujeme na území celého Slovenska.

 

Odvody u živnostníka

       Živnostník platí odvody do zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa výšky dosiahnutých príjmov. Ak podnikáte prvý rok, tak platíte len minimálny zdravotný odvod, ktorý je pre rok 2019 vo výške 66,78 eur/mesačne. Od platenia odvodov do Sociálnej poisťovne ste v prvom roku podnikania oslobodený.

 

Podmienky získania živnostenského oprávnenia

 • Vek minimálne 18 rokov
 • Bydlisko na Slovensku (ak je bydlisko mimo SR, musí sa založiť podnik zahraničnej osoby a osoba sa musí zapísať do Obchodného registra)
 • Bezúhonnosť
 • Pri remeselných / viazaných živnostiach sa vyžaduje odborná spôsobilosť, ktorú môže preukázať aj iná osoba ako živnostník
 • Živnosť nemôže prevádzkovať osoba, na ktorej majetok bol ukončený konkurz, po dobu troch rokov po ukončení konkurzu

 

Kde nájdem zoznam voľných živnosti ?

Zoznam voľných živnosti nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR v časti živnostenské podnikanie, prípadne si ho môžete stiahnuť na tomto odkaze.


Objednávka na založenie živnosti

Objednávka na založenie živnosti