V priebehu jedného až dvoch týždňov po zápise Vašej spoločnosti do obchodného registra SR.