Zoznam voľných živnosti nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR v časti živnostenské podnikanie, prípadne si ho môžete stiahnuť na tomto odkaze.