Pri remeselných alebo viazaných živnostiach treba mať vždy ustanoveného zodpovedného zástupcu v s.r.o., ktorý musí disponovať oprávnením na vykonávanie danej činnosti (výučný list, maturita, preukázanie praxe, vysokoškolský titul)