Odhadovaný čas na zápis spoločnosti do obchodného registra je 10-12 pracovných dní odo dňa doručenia podpísaných dokumentov.