Kompletnú zakladateľskú dokumentáciu Vám pripravíme. Nie je potrebné vybavovať si výpis z registra trestov ani originály listov vlastníctva k sídlu s.r.o. Bude Vám postačovať iba platný občiansky preukaz.