Skip to main content Skip to search

Cenník

Založenie s.r.o. vrátane súdneho poplatku 239,00 €
Ready-made spoločnosti 399,00 €
Zápis konečného užívateľa výhod do OR 35,00 €
Založenie, zrušenie alebo rozšírenie živnosti 30,00 €
Doplatok za viazanú/remeselnú živnosť 7,50 €
Zápis fyzickej osoby do OR SR 180,00 €

Zmeny v s.r.o.

Zmena obchodného mena spoločnosti 79,00 €
Zmena sídla spoločnosti 79,00 €
Zmena konateľa 79,00 €
Zvýšenie/zníženie základného imania 79,00 €
Dve zmeny 115,00 €
Tri zmeny 150,00 €

 

Všetky uvedené ceny su konečné. Nie sme platcami DPH

Štyri zmeny 160,00 €
Každá ďalšia zmena +10,00 €
Doplnenie alebo vymazanie predmetu činnosti podnikania 95,00 €
Prevod obchodného podielu spoločníka 95,00 €
Vymenovanie alebo odvolanie konateľa 95,00 €
Zmena osobných údajov spoločníka alebo konateľa 85,00 €